Dag van de doden

Herdenken & eren van onze doden, het kan niet vaak genoeg!

Vroeger toen wij klein had mijn vader het op 2 november altijd over Allerzielen. Met elkaar stonden we even stil bij de opa’s en oma’s die overleden waren en daarna gingen we over op de orde van de dag. Vanuit zijn Katholieke geloof vond hij dat belangrijk en wij keken er niet van op.

Rond eind oktober, begin november zijn er een aantal dagen die allemaal in het teken staan van het herdenken en eren van de doden.

De geesten komen terug

Op 31 oktober begint het met Halloween. De uit Amerika over gewaaide feestdag met uitgeholde pompoenen (‘Jack o Lantern’), lichtjes, griezelen en waarbij met name kinderen verkleed langs de deuren gaan. Oorspronkelijk is deze dag afgeleid van ‘All Hallows Eve’ Allerheiligenavond van de Keltische kalender. Een dag waarop de Kelten geloofde dat de geesten van de doden terugkwamen om een levend lichaam in bezit te nemen.

Eren van heiligen en martelaren

1 november is het Allerheiligen, een christelijke feestdag ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Zij werden geëerd voor al het goede werk dat ze gedaan hadden en veelal hun leven gegeven hadden.

Herdenken van je eigen overleden dierbaren

De dag erna is het Allerzielen, een Rooms-Katholieke traditie waarbij de overledenen herdacht worden door het opvoeren van een requiemmis. Op Allerzielen sta je een keer extra stil bij de dierbare die ons ontvallen zijn. Een bezoekje aan het graf om het schoon te maken en verse bloemen neer te leggen of bijvoorbeeld een kaarsje aansteken met in gedachten je overleden lief.

Liefdevol welkom voor overleden familieleden

De meest feestelijke herdenkingsdag van de doden is Dia de los Muertos, de dag van de doden in de Latijns-Amerikaanse landen en dan met name in Mexico. Bij deze feest- en herdenkingsdagen gelooft men dat de zielen van overleden familieleden kort terugkomen naar de aarde om deze dag met hen te vieren. Op 1 november komen de zielen van de overleden kinderen en op 2 november is het de beurt aan de zielen van de overleden volwassenen. Er wordt van alles georganiseerd om de geesten liefdevol te verwelkomen en het is dan ook een dag vol festiviteiten, eten, drinken en prachtige versieringen en verkleedpartijen. Geen dag om te treuren maar om te vieren.

Sta stil bij onze doden en vier het leven

Jaren heb ik geen aandacht gehad voor Allerzielen en Dia de los Muertos. Ik had er geen aandacht voor en deed er niets mee. Het overlijden van Joppe en mijn werk als verlies- en rouwcoach heeft mij doen inzien dat de rituele betekenis van deze dagen zoiets moois is. Extra stil te staan bij onze overleden familieleden, ze herdenken, te eren en te vieren dat ze bij ons zijn.

Hoe fijn is dat! Want hoe je het went of keert ze horen bij ons voor altijd. Het kan niet vaak genoeg.

Wat ga jij doen om op een van deze dagen jouw overledenen te eren en te herdenken?

Ik zal haar missen! Heus niet iedere dag, maar wel altijd.

* Anne-Marie Vermaat na het overlijden van haar beste vriendin Margré

 

Bronnen: Wikipedia – Allerzielen, Allerheiligen, Halloween, Dag van de doden | Historiek.nl | Beleven.org | Jaarkalender.nl | Rememberme.nl